Op deze pagina kunt u algemene informatie vinden van verschillende organisaties of samenwerkingsverbanden die, in meer of mindere mate, werken met de mensen met een visuele beperking en psychiatrische problematiek. U vindt hier contactgegevens van de organisaties of samenwerkingsverbanden, zodat u contact met hen op kunt nemen.

Bartiméus
(Zeist)
Zorg- en onderwijsinstelling

Bartiméus is er voor alle mensen die blind of slechtziend zijn, zodat zij het leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat is hun ambitie. Door op het juiste moment de juiste begeleiding, ondersteuning en training te bieden aan henzelf, hun omgeving en professionals die met hen werken.

Nederland
Koninklijke Visio
(Huizen)
Zorg- en onderwijsinstelling

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen ook bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering

Nederland
Robert Coppes Stichting
(Vught)
Zorginstelling

De Robert Coppes Stichting is een kleinschalige stichting die ondersteuning biedt aan ongeveer 250 volwassenen die blind of ernstig slechtziend zijn en vaak ook andere bijkomende beperkingen hebben, waaronder psychiatrische problematiek. Zij hebben meerdere woonvoorzieningen in Vught en bieden ambulante specialistische begeleiding in de regio’s Sittard, Nijmegen, Breda en Vught.

Zuid-Nederland
Oogvereniging
(Utrecht)
Patiënten- en belangenorganisatie

De Oogvereniging is de patiënten- en belangenorganisatie voor iedereen met een oogaandoening in Nederland. Zij hebben als doel om de individuele en collectieve belangen van mensen met een visuele beperking, een oogaandoening of doofblindheid alsmede hun familie en mantelzorgers te behartigen en hun welzijn te bevorderen.

Landelijk
MaculaVereniging
(Haarlem)
Patiëntenvereniging

MaculaVereniging is de patiëntenvereniging die zich inzet voor de groeiende groep van mensen met macula-degeneratie (MD). Haar missie is om steun en perspectief te bieden aan mensen met macula-degeneratie. 

Nederland
Kennis Over Zien
(Nederland)
Samenwerkingsverband

Onder de naam Kennis Over Zien werken Bartiméus, Koninklijke Visio, Robert Coppes Stichting, Oogvereniging en MaculaVereniging samen aan het ontwikkelen en delen van kennis over visuele beperkingen. Zij willen het vanzelfsprekender maken dat mensen met een visuele beperking effectief kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dit doen ze door kennis te ontwikkelen en deze kennis tijdig, toegankelijk en zo laagdrempelig mogelijk beschikbaar te stellen voor eenieder die daar baat bij heeft. Benieuwd naar welke projecten binnen deze samenwerking worden uitgevoerd? Dit is terug te lezen in de Projectenwaaier.

Nederland
FABRIEK69
(Amersfoort)
Samenwerkingsverband

FABRIEK69 verzorgt trainingen en lezingen op het gebied van relaties, intimiteit en seksualiteit. Zij wil relaties, intimiteit, seksualiteit (RIS) en aanverwante thema’s binnen zorg-, welzijns- onderwijsorganisaties zichtbaar en bespreekbaar maken. Dit doet FABRIEK69 door de krachten, kwaliteiten, kennis en ervaringen van verschillende professionals uit het werkveld te bundelen.

Nederland
Blindenzorg Licht en Liefde
(Leuven | België)
Zorginstelling

Licht en Liefde helpt slechtziende en blinde mensen om een kwaliteitsvol leven op te bouwen. Zij bieden volwassenen met een visuele beperking ondersteuning aan huis.

Vlaanderen - Brussel
GGMD | Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening
(Utrecht)
Zorginstelling

GGMD helpt mensen die doof zijn of een hoorprobleem hebben, en de horende mensen om hen heen. De organisatie heeft zich gespecialiseerd in de begeleiding van doofblinden. Ze bieden onder andere dagbesteding, ambulante begeleiding en cursussen aan, waarbij ook aandacht is voor problemen als gevolg van het slecht(er) horen én zien zoals communicatieproblemen, angst of eenzaamheid. 

Nederland
Low Vision Research Groep
(Amsterdam)
Wetenschappelijk onderzoek

De onderzoeksgroep van Amsterdam UMC voert projecten uit gericht op inzicht in functioneren en ontwikkeling van zorginnovaties voor een optimale kwaliteit van leven van mensen met een visuele beperking. Een groot aantal projecten gaat over de impact van de visuele beperking en eventuele comorbiditeit op de (mentale) gezondheid en participatie.

Nederland
Expertisegroep Psychiatrie
(Nederland)
Samenwerkingsverband

De expertisegroep psychiatrie is een samenwerkingsverband tussen Koninklijke Visio, Bartiméus en de Robert Coppes Stichting met focus op het thema psychiatrie bij mensen mt een visuele beperking. Zij richten zich op het in kaart brengen en/of bijhouden van de bestaande kennis (artikelen, boeken, scholingen) gericht op de combinatie van visuele beperking en psychiatrie aan het verzamelen. Op basis van deze kennis formuleren zij adviezen voor onderzoek, opleiding en beleid t.a.v. diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een visuele beperking en psychiatrische problematiek. Het uiteindelijke doel van de expertisegroep is dat binnen de Nederlandse gezondheidszorg er op een passende manier wordt aangesloten bij de psychiatrische zorgbehoeften van mensen met een visuele beperking.

Nederland