Gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring

Gebruikersvoorwaarden

Aard en inhoud van bijdragen

 • De beroepscode voor psychologen (NIP, 2015) is op psyvisnet van kracht. Alle gebruikers (ook niet psychologen) dienen zich te houden aan deze beroepscode.
 • Het is niet toegestaan om teksten met racistische, beledigende, dreigende of andere illegale inhoud te plaatsen. Er zal op een respectvolle manier met elkaar gecommuniceerd worden.
 • Het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal is op grond van wetgeving niet toegestaan. Zet daarom geen auteursrechtelijk beschermd materiaal op psyvisnet, maar geef bijvoorbeeld aan waar andere professionals de informatie kunnen vinden.
 • Het plaatsen van commerciële berichten is niet toegestaan. Uw bijdragen mogen geen commercieel doel dienen.
 • Plaats geen spam, virussen, malware of andere ongepaste berichten of informatie op psyvisnet.
 • Het is verboden bijdragen te plaatsen die op welke wijze dan ook in strijd zijn met wet- en regelgeving

Melden

 • Mocht een bijdrage op psyvisnet u om de een of andere reden storen of in strijd zijn met de hier omschreven gedragsregels dan kunt u dat in psyvisnet melden aan de beheerder via psyvisnet@robertcoppes.nl.

Rechten beheerder

 • Het beheer van psyvisnet ligt bij de Robert Coppes Stichting. De beheerder behoudt zich het recht voor om bijdragen te verwijderen, te wijzigen of te verplaatsen. U bent tevens zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de mogelijke gevolgen van het posten van uw bijdrage. 

Privacyverklaring
De verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring ligt bij Mediamens B.V. Het beheer van psyvisnet ligt bij de Robert Coppes Stichting. Zij behouden het recht om voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest actuele versie kunt u altijd raadplegen op deze website.

Privacy

 • Identificeerbare informatie van derden, bijvoorbeeld van cliënten, mag niet in bijdragen worden opgenomen. Zorg er daarom voor dat casussen anoniem beschreven worden. Verander onbelangrijke details om herleidbaarheid te voorkomen.
 • De door u verstrekte gegevens worden enkel gebruikt voor zover nodig om gebruikers in staat te stellen bijdragen op psyvisnet te plaatsen, indien nodig contact tussen beheerder en gebruiker te faciliteren, en om wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief u de nieuwsbrief te versturen. Wij verwerken hiervoor de volgende gegevens: naam en e-mailadres. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 • Gegevens worden niet langer dan noodzakelijk is voor het versturen van nieuwsbrieven bewaard. Indien u zich afmeldt voor de nieuwsbrief zullen ook uw persoonsgegevens verwijderd worden.

 Beveiligd

 • We hebben ter bescherming van verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen, informatiebeveiligingsbeleid en training van onze medewerkers.
 • De gegevens worden via een veilige verbinding verstuurd en opgeslagen in een beveiligde database.

Cookies

 • Functionele cookies zijn noodzakelijk om psyvisnet goed te laten functioneren, namelijk het gebruik van de voorleesfunctie (Readspeaker). Het houdt instellingen bij voor het voorlezen van teksten op dit platform.
 • Psyvisnet maakt gebruik van Google Analytics om de pagina te analyseren en verbeteren. De statistieken die verzameld worden kunnen niet herleid worden naar personen. Uw IP adres wordt geanonimiseerd geregistreerd en we delen geen gegevens met Google.