Welkom bij psyvisnet!

Psyvisnet is een online netwerk van zorgprofessionals die op eniger wijze werken met mensen met een visuele beperking in combinatie met psychiatrische problematiek. Op Psyvisnet bundelen we informatie die relevant is voor het werken met deze doelgroep. U kunt hier informatie vinden in de vorm van artikelen, methodieken, interessante bijeenkomsten en organisaties die werken met mensen met een visuele beperking in combinatie met psychiatrische problematiek. U bent ook vrij om zelf informatie, zoals documenten en agenda-items, te delen of uw organisatie toe te voegen aan de sociale kaart.

Graag willen wij u vragen de gebruikersvoorwaarden en gedragsregels te volgen. Staat er iets op psyvisnet wat hier niet thuis hoort of heeft u een andere vraag? Dan kunt u contact opnemen met de beheerder. We willen graag de kennis rondom een visuele beperking in combinatie met een psychiatrische problematiek verder bundelen en toegankelijk maken. Dus kent u professionals die gebaat zijn bij Psyvisnet of die relevante kennis hebben? Dan nodigen wij u uit om hen kennis te laten maken met Psyvisnet.

Zoeken

Bent u op zoek naar specifieke informatie? Via onderstaande zoekfunctie kunt u vrij zoeken in de bibliotheek of via tags aangeven waar u naar op zoek bent. 

Actueel in bibliotheek
Using the System of Least Prompts to Teach Personal Hygiene Skills to a High School Student with Comorbid Visual Impairment and Autism Spectrum Disorder, Probst, 2017 [.pdf]
Onderzoek naar de effectiviteit van de introductie van het ‘System of Least Prompts’ in het verwerven van persoonlijke hygiëne vaardigheden in een jongen (17 jaar) met een visuele beperking, autismespectrumstoornis en verstandelijke beperking. Er werden verbeteringen gezien in het tanden poetsen, wassen van handen, schoonmaken van het apparaat voor ondersteuning in de communicatie.
Training a blind autistic child to communicatie through signs, 1982, Konstantareas
Casusbeschrijving van een blind meisje (10 jaar) met autismespectrumstoornis gericht op het verbeteren van de communicatie door het gelijktijdig gebruiken van spraak en gebarentaal. Na 8 maanden training had ze een functioneel gebarenvocabulaire verworven, waarbij ze gebruik maakte van zowel de tactiele als auditieve modaliteiten. Deze nieuwe vaardigheid had een positieve invloed op haar algemeen functioneren. (Via de link is toegang te verkrijgen tot het artikel)
To see or not to see: that is the question." The "Protection-Against-Schizophrenia" (PaSZ) model: evidence from congenital blindness and visuo-cognitive aberrations, 2013, Landgraf [.pdf]
Artikel waarin het Protection-Against-Schizophrenia (PaSZ)-model wordt beschreven. Dit model schat het risico op het ontwikkelen van schizofrenie in gebaseerd op iemand visueel functioneren. Er wordt gekeken naar mensen met (aangeboden) blindheid, visuele beperkingen en goed visueel functioneren. De onderzoekers beschrijven o.a. dat visueel-cognitieve stoornissen (verslechterd visueel informatieverwerking- en verwerking) bijdragen aan de ontwikkeling van schizofrenie, en beschrijven verschillende therapeutische aanbevelingen voor mensen met een visuele beperking.
Tangible object symbols: A case study with an adult with multiple disabilities, 2014, Cascella
Casuistiekbeschrijving van een man (53 jaar) met een visuele beperking, autismespectrumstoornis en zeer lage intelligentie. Het beschrijft het introduceren van een tastbaar object om zijn communicatievaardigheden te vergroten. (Via de link is toegang te verkrijgen tot het artikel)
Sensory impairments, intellectual disability and psychiatry, 2001, Carvill [.pdf]
Review van de literatuur over o.a. verstandelijke beperking en psychologische/psychiatrische problematiek in mensen met een zintuigelijke beperking. Resultaten laten zien dat gedragsproblemen en psychologische problematiek lijken te verergeren als iemand een verstandelijke beperking heeft. Mensen die blind zijn laten meer autistisch gedrag zien, doofblinde mensen laten vaak probleemgedrag, zoals zelfbeschadiging, zien, en Usher gaat vaak samen met psychiatrische problematiek, zoals psychoses.
toon meer >