Welkom bij psyvisnet!

Psyvisnet is een online netwerk van zorgprofessionals die op eniger wijze werken met mensen met een visuele beperking in combinatie met psychische of psychiatrische problematiek. Op Psyvisnet bundelen we informatie die relevant is voor het werken met deze doelgroep. U kunt hier informatie vinden in de vorm van artikelen, methodieken, interessante bijeenkomsten en organisaties die werken met mensen met een visuele beperking in combinatie met psychische of psychiatrische problematiek. U bent ook vrij om zelf informatie, zoals documenten en agenda-items, te delen of uw organisatie toe te voegen aan de sociale kaart.

Graag willen wij u vragen de gebruikersvoorwaarden en gedragsregels te volgen. Staat er iets op psyvisnet wat hier niet thuis hoort of heeft u een andere vraag? Dan kunt u contact opnemen met de beheerder. We willen graag de kennis rondom een visuele beperking in combinatie met psychische of psychiatrische problematiek verder bundelen en toegankelijk maken. Dus kent u professionals die gebaat zijn bij Psyvisnet of die relevante kennis hebben? Dan nodigen wij u uit om hen kennis te laten maken met Psyvisnet.

Zoeken

Bent u op zoek naar specifieke informatie? Via onderstaande zoekfunctie kunt u vrij zoeken in de bibliotheek of via tags aangeven waar u naar op zoek bent. 

Actueel in agenda
14
NOV
ICEVI World Conference 2024
van 14 nov t/m 17 nov
Ahmedabad, India
toon meer >
Actueel in bibliotheek
The incidence and predictors of depressive and anxiety symptoms in older adults with vision impairment: a longitudinal prospective cohort study
Deze studie toont aan dat de incidentie van subklinische depressie en angst bij oudere volwassenen met een visuele beperking (N=540) tweemaal zo hoog is vergeleken met oudere volwassenen in het algemeen. De symptomen fluctueren over tijd. Het is van groot belang dat professionals in de low-vision sector oudere volwassenen met een visuele beperking, die het meest vatbaar zijn voor het ontwikkelen van deze symptomen, goed monitort om vroegtijdige interventies te kunnen bieden ter preventie en behandeling van mentale problematiek.
Het artikel is niet open-access, daarom is geen bijlage bijgevoegd.
Artikel Experts' perspectives [.pdf]
Onderzoekers van de Robert Coppes Stichting hebben in samenwerking met de Low Vision Research Group van Amsterdam UMC onderzoek gedaan naar de impact van VIxMD op het dagelijks functioneren en de factoren die daaraan bijdragen. Zes psychiatrische stoornissen werden geïncludeerd: de antisociale persoonlijkheidsstoornis, afhankelijke persoonlijkheidsstoornis, borderline persoonlijkheidsstoornis, autismespectrumstoornis, obsessief-compulsieve stoornis en psychotische stoornis. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat er naar een aantal MD’s, zoals angst, depressie en post-traumatische stressstoornis, gecombineerd met een VI, al onderzoek is gedaan of nog in uitvoering was. Deze delphistudie onderzocht de opvattingen van experts over hoe visuele beperkingen en psychische problemen het dagelijks functioneren van mensen beïnvloeden.bron: https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-024-05635-0
Casusboek [.pdf]
Verschillende casi van onze cliënten waarbij goed uiteengezet wordt waar zij mee dealen gaandeweg het leven met een visuele beperking en comorbiditeiten. Different cases of our clients, where the course of their life is brought to light with regard to visual impairment and comorbidities.
Feasibility and potential effectiveness of the IdentifEYE training programmes to address mental health problems in adults with vision impairment - Van Munster (2024) [.pdf]

Kennis uit eerder onderzoek en praktijk over het herkennen en bespreekbaar maken van depressie- en angstklachten bij volwassenen met een visuele beperking is omgezet in twee op maat gemaakte leertrajecten voor enerzijds oogheelkundig professionals en anderzijds medewerkers van expertiseorganisaties voor blinden en slechtzienden. In dit artikel wordt middels een evaluatiestudie waarin zowel kwantitatieve en kwalitatieve data verzameld is inzicht geboden in de haalbaarheid, potentiële effectiviteit en implementatie van de leertrajecten binnen ziekenhuis- en revalidatiezorg.

bron: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/opo.13258
RecognEYEze: detecting and discussing depression and anxiety in adults with vision impairment, van Munster (2023) [.pdf]

Het doel van het werk dat gepresenteerd wordt in dit proefschrift is gericht op het verkrijgen van inzicht op hoe het herkennen en bespreken van depressie en angst bij volwassenen met een visuele beperking op dit moment verloopt en verbeterd kan worden. Dit proefschrift bestaat uit twee delen. Om het (h)erkennen van depressie- en angstklachten bij mensen met een visuele beperking te verbeteren, werden in het eerste deel van dit proefschrift de bevorderende en belemmerende factoren in het herkennen en bespreken van mentale gezondheid door patiënten en zorgverleners in kaart gebracht. Het tweede deel richtte zich op het evalueren van manieren om zorgverleners te ondersteunen in het verbeteren van het signaleren van depressie- en angstklachten in deze doelgroep door middel van een screeningsinstrument en een op maat gemaakte training, waarbij naast bruikbaarheid, haalbaarheid en effectiviteit ook aandacht was voor implementatie.

toon meer >