Welkom bij psyvisnet!

Psyvisnet is een online netwerk van zorgprofessionals die op eniger wijze werken met mensen met een visuele beperking in combinatie met psychische of psychiatrische problematiek. Op Psyvisnet bundelen we informatie die relevant is voor het werken met deze doelgroep. U kunt hier informatie vinden in de vorm van artikelen, methodieken, interessante bijeenkomsten en organisaties die werken met mensen met een visuele beperking in combinatie met psychische of psychiatrische problematiek. U bent ook vrij om zelf informatie, zoals documenten en agenda-items, te delen of uw organisatie toe te voegen aan de sociale kaart.

Graag willen wij u vragen de gebruikersvoorwaarden en gedragsregels te volgen. Staat er iets op psyvisnet wat hier niet thuis hoort of heeft u een andere vraag? Dan kunt u contact opnemen met de beheerder. We willen graag de kennis rondom een visuele beperking in combinatie met psychische of psychiatrische problematiek verder bundelen en toegankelijk maken. Dus kent u professionals die gebaat zijn bij Psyvisnet of die relevante kennis hebben? Dan nodigen wij u uit om hen kennis te laten maken met Psyvisnet.

Zoeken

Bent u op zoek naar specifieke informatie? Via onderstaande zoekfunctie kunt u vrij zoeken in de bibliotheek of via tags aangeven waar u naar op zoek bent. 

Actueel in agenda
14
NOV
ICEVI World Conference 2024
van 14 nov t/m 17 nov
Ahmedabad, India
toon meer >
Actueel in bibliotheek
Effect van psychotherapie bij mensen met een verstandelijke beperking, en benodigde aanpassingen
De prevalentie van psychische problematiek bij mensen met een (visuele en) verstandelijke beperking is hoog en daarom is de noodzaak groot voor adequate psychologische behandelingen; in dit artikel wordt een willekeurige selectie dossiers beoordeeld, worden ingevulde vragenlijsten van behandelaars beoordeeld en worden videobeelden van mentaliseren-bevorderende therapiesessies geanalyseerd met als doel om zowel de effectiviteit van psychotherapie bij mensen met een (visuele en) verstandelijke beperking in kaart te brengen, als te onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn in behandelprotocollen.
Effect van psychotherapie bij mensen met een verstandelijke beperking, en benodigde aanpassingen
De prevalentie van psychische problematiek bij mensen met een (visuele en) verstandelijke beperking is hoog en daarom is de noodzaak groot voor adequate psychologische behandelingen; in dit artikel wordt een willekeurige selectie dossiers beoordeeld, worden ingevulde vragenlijsten van behandelaars beoordeeld en worden videobeelden van mentaliseren-bevorderende therapiesessies geanalyseerd met als doel om zowel de effectiviteit van psychotherapie bij mensen met een (visuele en) verstandelijke beperking in kaart te brengen, als te onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn in behandelprotocollen.
De combinatie van visuele-en-auditieve aandoeningen heeft effect op de emotionele ontwikkeling bij een verstandelijke beperking
Mensen met een verstandelijke beperking die ook een lichamelijke beperking hebben
en/of slechtziend zijn, hebben vaker een bepaalde emotionele achterstand dan
slechthorenden of epilepsiepatiënten. Vooral bij meerdere fysieke beperkingen is het
belangrijk vroeg in de kindertijd in actie te komen om dit probleem aan te pakken.
Voor het eerst is onderzocht hoe zintuiglijke en/of fysieke beperkingen samenhangen
met het niveau van emotioneel functioneren bij volwassenen met een verstandelijke
beperking. Met de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling − verkort (SEO-V) − onderzochten
we 724 volwassenen met een verstandelijke beperking. Van hen hadden er 246 ook een
lichamelijke en/of zintuiglijke beperking aan hun gehoor, zicht, een lichamelijke beperking
zoals cerebrale parese of epilepsie, of een combinatie hiervan.
Mentaliseren kan je leren - Boek [.pdf]
Het boek is een mooie handreiking voor het omgaan met kinderen, jeugdigen en volwassenen met een visuele en/of verstandelijke beperking bij wie sprake is van problematische gehechtheid, andere psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen. De kracht van het boek schuilt in de heldere en korte hoofdstukken die telkens betrekking hebben op een duidelijk te onderscheiden onderwerp met betrekking tot mentaliseren. Het vormt gesprekstof en oefenstof om mentaliseren te leren in het omgaan met anderen.bron: P. Sterkenburg - Bartimeus
More than a Physical Problem: The Effects of Physical and Sensory Impairments on the Emotional Development of Adults with Intellectual Disabilities
Met de introductie van de ICD-11 en de DSM-5 worden adaptief gedrag en sociale-emotionele vaardigheden onder de loep genomen om neuro-ontwikkelingsstoornissen beter te kunnen begrijpen. Emotionele vaardigheden worden beoordeeld met de Scale of Emotional Development-Short (SED-S). Dit onderzoek werd gedaan omdat er weinig bekend is over de effecten van de combinatie van fysieke stoornissen en zintuiglijke beperkingen op de ontwikkelingsvoortgang. De SED-S werd toegepast bij 724 volwassenen met verstandelijke beperkingen, waarvan 246 met extra fysieke en/of zintuiglijke beperkingen.

Uitkomsten: bewegingsstoornissen werden geassocieerd met ernstigere verstandelijke beperkingen en lagere emotionele ontwikkeling (EO). Visuele beperkingen voorspelden lagere EO. Meervoudige beperkingen voorspelden ernstigere verstandelijke beperkingen en lagere algehele EO. Fysieke en zintuiglijke beperkingen kunnen niet alleen de fysieke ontwikkeling beïnvloeden, maar ook de intellectuele en emotionele ontwikkeling belemmeren, wat aandacht vereist in vroege interventies.
toon meer >