Registratieformulier

Psyvisnet is ontwikkeld voor, en in samenwerking met, professionals die werken met mensen met een visuele beperking in combinatie met  psychiatrische problematiek. Op psyvisnet kunnen professionals o.a. kennis met elkaar delen en met elkaar overleggen. Omdat hier ook geanonimiseerde casussen besproken worden, is het platform besloten. U moet zich daarom registreren voor het platform en we vragen daarom graag aan u om hieronder enkele persoonlijke gegevens in te vullen. Bijdragen onder een pseudoniem is niet toegestaan. De ingevulde informatie wordt automatisch in uw persoonlijk profiel opgeslagen

# U kunt alleen toegang krijgen tot Psyvisnet met uw werk e-mailadres. Mocht het bedrijf niet bij ons bekend zijn dan kunnen we voor de zekerheid een check uitvoeren om uit te zoeken of de gegevens kloppen. Dit doen we om de integriteit van het platform te waarborgen. De gevonden informatie zal niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Het e-mailadres wordt gebruikt om de registratie te bevestigen en de gebruiker een wachtwoord te mailen. Daarna geven deze persoonlijke logingegevens toegang tot psyvisnet. De persoonlijke logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met derden worden gedeeld