Deze disclaimer dient te worden gezien als een beknopte samenvatting van de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring. Voor de volledigheid verwijzen wij u dan ook naar deze documenten, die te vinden zijn op Psyvisnet. Ondanks de constante zorg en aandacht die de Robert Coppes Stichting aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie wordt geregeld aangevuld en eventuele wijzigingen worden doormiddel van een pop-up op Psyvisnet aan u medegedeeld. Gebruikers kunnen onvolledige of onjuiste informatie melden aan de beheerder van Psyvisnet.

De Robert Coppes Stichting heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen aangebracht om het goed functioneren van deze site te waarborgen.

Psyvisnet wordt gehost door Mediamens. De Robert Coppes Stichting verlangt van Mediamens dat zij zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Auteursrechten
Alle rechten op Psyvisnet, geplaatste teksten en documenten, beelden en logo’s berusten bij de respectievelijke eigenaars.
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken, verspreiden of verveelvoudigen zonder (schriftelijke) toestemming van de auteur(s). Gebruik voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren mag, mits met bronvermelding.

Persoonlijke informatie
Psyvisnet hecht waarde aan uw privacy en gebruikt alleen persoonsgegevens die door u zijn ingevuld en slechts voor het bijbehorende doel. Elke informatie, verschaft door een bezoeker, wordt beschouwd als vertrouwelijk.

Links naar andere sites
De Robert Coppes Stichting is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud en gevolgen van gebruik van websites van derden, of voor de privacybescherming op die websites, die via deze site worden gelinkt.